Drevené obaly

K paletám je možné dodať aj zákrytové dosky a obalové latovanie, vytvorené podľa požiadaviek zákazníka.

Zákrytové dosky

Zákrytové dosky a veka sa používajú na zakrytie na paletíách uloženého tovaru, ktoré vzhľadom na svoj charakter vyžaduje zvýšenú ochranu proti mechanickému poškodeniu proti poveternostným vplyvom.

Zákrytová doska môže byť vyrobená z ihličnatého reziva hrúbky 12-22 mm, alebo z veľkoplošného materiálu (OSB, drevotrieska, preglejka). Prevedenie môže byť celoplošné alebo s medzerami(rošt). Doskou zakrytý tovar na palete sa upevňuje viazacou páskou(oceľovou alebo PET).

Dosky sa používajú prevažne ako nevratné obaly určené na jeden prepravný cyklus. Vyrábame akékoľvek rozmery s presnosťou v mm.

Obalové latovanie

Podľa požiadavky zákazníka vyrobíme akékoľvek prvky pre balenie výrobkov. Ponúkame rôzne zarážky, špeciálne úpravy paliet, ale aj celé systémy latovania.

Služby

Naša spoločnosť ponúka okrem výrobkov aj dopravu paliet a ich tepelné ošetrenie.

Doprava paliet

Dopravu Vašich paliet zabezpečíme na akékoľvek miesto určenia po celom území SR aj EÚ. Sme schopní zabezpečiť rýchle a optimalizované dodávky požadovaného množstva paliet. Na prepravu atypických paliet a ostatných drevených obalov Vám navrhneme vhodný spôsob prepravy a typ vozidla. Zoptimalizujeme množstvo tak, aby preprava bola čo najekonomickejšia.

Tepelné ošetrenie

Tepelné ošetrenie je proces, pri ktorom sa likvidujú živé parazity, škodce a ich zárodky. Pri tomto procese musí byť jadro dreva zahriate na stupňov Celzia po dobu minimálne 30 minút. Proces tepelného ošetrenia vykonávame vo vlastných sušiarňach, na ktoré máme certifikát. Ošetrené výrobky sú označené značkou ABC. K výrobkom dokladáme vytlačený priebeh sušenia výrobkov.